Underhåll av gång- och cykelvägar

Varje år görs förbättringsarbeten på utvalda gång- och cykelvägar i kommunen.

2016 och 2017 har underhållsarbete gjorts på följande gång- och cykelvägar:

 • Lindås:
  På gång- och cykelvägar öster om södra Lindåsgatan har vi breddat, tagit bort ogräs, lagt asfallkross och grusat.
 • Emmaboda centralort:
  På gång- och cykelvägar norr om Esplanaden har vi breddat, tagit bort ogräs och grusat.
  På gång- och cykelvägen längs med Esplanaden/Rasslebygdsvägen österut har vi lagt ny asfalt.
  På gång- och cykelvägen, del av "Hälsans stig", längs med Bjurbäcken intill sporthall och Bjurbäcksskolan har vi lagt ny asfalt.
 • På gång- och cykelvägen mellan Ölandsgatan och Södra vägen har vi lagt ny asfalt.