Underhåll av gång- och cykelvägar

Varje år görs förbättringsarbeten på utvalda gång- och cykelvägar i kommunen.

2019 har underhållsarbete gjorts på följande gång- och cykelvägar:

  • Lindås:
    Näst intill alla gång- och cykelvägar i Lindås har vi tagit bort ogräs, lagt asfaltskross.
  • Emmaboda centralort:
    På gång- och cykelvägar norr om Esplanaden har vi tagit bort ogräs och lagt asfaltskross.