Stadsmiljöavtal 2023-2025

Logga Trafikverket

Emmaboda kommun beviljades i maj 2023 bidrag enligt Trafikverkets modell för Stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtalet är på sammanlagt 2,6 miljoner som fördelas 50% vardera mellan Trafikverket och Emmaboda kommun.

Stadsmiljöavtalet består av två delprojket:

2023 Gång- och cykelväg utmed Bjurbäcksgatan.
Den nya gång- och cykelvägen separeras från gatan vilket kommer att ge många barn- och skolungdomar en säkrare väg till skolan. Arbete startade under sommaren 2023 och var klart under hösten samma år.

2024 anläggs en helt ny gång- och cykelväg ”våtmarkspassagen”.
Den nya gång och cykelvägen kommer att knyta samman Nygatan och Brovägen. Den nya sträckan bidrar även till ett sammanhållande gång och cykelstråk från Bjurbäcksgatan via ER-sjön och Våtmarkspassagen till Fritidsvägen. Arbetet startar tidig vår 2024 och beräknas vara klart i maj 2024.

Till projektet hör även tre medprestationer som finansieras 100% av Emmaboda kommun:

Avsmalnad väg för motorfordon, ombygd plats hämta/lämna vid Bjurbäcksgatan - klart!

Cykelparkeringar med plats för 40 cyklar vid ER-sjön.

Informationskampanj om gång- och cykelvägarna.