Häckar och buskage

Buskar och träd vid en parkering

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före, under och efter sommaren kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är för höga. Detta är viktigt för att du ska kunna se omgivningen när du passerar ut från din tomt men också för att andra, som passerar utanför, ska se om någon är på väg ut från utfarten.

Det finns mått att tänka på , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.