Blomlådor som fartdämpning

Det finns att med kommunens medgivande placera blomlådor på kommunala bostadsgator. Blomlådorna fungerar både hastighetsdämpande och trygghetshöjande. De är en viktig signal till bilister att de boende på gatan är angelägna om att en låg hastighet hålls på gatan.

Att sätta ut blomlådor under sommaren är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna om att sänka hastigheten och få en högre trafiksäkerhet.

Till bostadsgata räknas en gata i ett villakvarter som inte är en genomfartsled. Skicka ansökan till Tekniska kontoret i Emmaboda kommun.

Blomlådor får användas mellan 15 maj och 1 oktober. Datumen är beroende av sandupptagning på våren, lövsopning på hösten och snön på vintern.

Ansökningstiden för blomlådor är mellan den 1 mars och den 31 maj.

Ansökan av blomlådor sker via ansökningsblankett

Den sökande ansvarar för att:

 • Vara kontaktperson för gatan. Om kontaktperson är bortrest utses ny
  tillfällig kontaktperson och information om detta ges kommunen.
 • Samråd och skriftlig medgivande från berörda grannar.
 • Bekosta och ansvara för inköp av material till blomlådor.
 • Byggnation av blomlådor enligt kommunens ritning.
 • Reflexer på blomlådor. (Minst 150x600 millimeter gul/blå, reflexmaterial ska vara godkänt enligt German Class R3B)
 • Plantering och skötsel av växter (som inte får vara högre än 30 cm) samt skötsel runt blomlådorna.
 • Att sophämtningen ska fungera utan att lådorna behöver flyttas.

Kommunen ansvarar för:

 • Att besluta om att ge tillstånd för blomlådor på aktuell gata.
 • Tillhandahålla ritning för blomlådorna.
 • Besluta om och märka ut placering av blomlådorna.
 • Hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning
  eller misskötsel.
 • Tar det juridiska ansvaret för tillstånd att använda blomlådor.