Blomlådor som fartdämpning

Boende i ett bostadskvarter kan ansöka om att få placera ut blomlådor som en hastighetssänkande åtgärd på sin villagata.

Blomlådor får användas mellan 15 maj och 1 oktober. Datumen är beroende av sandupptagning på våren, lövsopning på hösten och snön på vintern. Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan.

Ansökningstiden för blomlådor är mellan den 1 mars och den 31 maj.

Kommunens gator är till för allmänheten och ska vara framkomlig för allmän trafik, räddningstjänsten och andra servicefordon.

Krav för att få tillstånd

Förutsättning för att få tillstånd att placera blomlådor är en villagata med utfarter från villor, minst 15 meter från korsning och kommunen märker ut platsen där lådan ska stå.