Elevråd Vissefjärda skola F-6

Vi har möte en gång i månaden. Innan dess ska alla klasser haft klassråd för att bestämma om det är något som ska tas med till elevrådsmötet.

Styrelsen

En elev från varje årskurs.

Vuxenrepresentant

Rektor.

Utöver detta ska ett matråd planeras in.
Matrådet ska vara med en representant från kostenheten.

Till toppen