Föräldraråd Vissefjärda skola F-6

Vissefjärda skolas föräldraråd

Rådet ska främja barnens välbefinnande i Vissefjärda och vara en länk mellan föräldrar och personalen på skolan och i barn- och skolbarnomsorgen.
Rådet ska även vara uppmärksamma på kommunens agerande och barnomsorg och skolfrågor och vara en länk mellan föräldrar och politiker.

Informationsbrev från föräldrarådet

Föräldrarådsrepresentanter

Föräldrarådet har under 2018/2019 inte fått ihop någon styrelse och hoppas kunna starta upp till hösten igen.

Föräldrarådets protokoll