Föräldraråd Vissefjärda skola F-6

Vissefjärda skolas föräldraråd

Rådet ska främja barnens välbefinnande i Vissefjärda och vara en länk mellan föräldrar och personalen på skolan och i barn- och skolbarnomsorgen.
Rådet ska även vara uppmärksamma på kommunens agerande och barnomsorg och skolfrågor och vara en länk mellan föräldrar och politiker.

Föräldrarådsrepresentanter

Föräldrarådets arbete med att få ihop en styrelse pågår.

Till toppen