Fritidshem Vissefjärda

Barn som balanserar på ett rep

Fritidshemmet Pantern i Vissefjärda - för barnens välbefinnande.

Fritidshemmet Pantern ligger i direkt anslutning till Vissefjärda skola och förskolan Lillegården i ett naturskönt område med närhet till skog och sjö. På Pantern går cirka 50 barn från förskoleklassen till årskurs 6.

I vår verksamhet arbetar vi mycket för barnens allmänna välbefinnande:

  • Vi ger stort utrymme för lek och skapande verksamhet och uppmuntrar barnets eget utforskande.
  • Vi erbjuder en god och hälsosam kost.
  • Vi införskaffar materiel och planerar för aktiviteter som stimulerar till rörelse och aktivitet och vi vistas mycket utomhus.
  • Vi diskuterar mycket kring hur vi ska vara mot varandra och vi vill att barnen ska lära sig mycket om både sig själva och sin omvärld.
  • Vi arbetar för att locka fram såväl nyfikenhet och företagsamhet som lusten att lära.

Barnen på fritidshemmet Pantern ska tycka att det är roligt och stimulerande här.

Till toppen