Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Från och med den 1 augusti 2020 börjar en ny avfallsförordning att gälla, avfallsförordning (2020:614). Det innebär bland annat att det blir en utökad anteckningsskyldighet samt krav på att rapportera in antecknade uppgifter i ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Vem ska rapportera in till Naturvårdsverket?

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till avfallsregistret.

Det innebär att alla verksamheter som:

  • producerar (där det uppstår) farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • Ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret.

Det finns sedan tidigare skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten och det gäller fortsatt. Dessa anteckningar ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheten.

Har mitt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

När ska man börja rapportera?

Från och med den 1 november ska uppgifterna som antecknats om farligt avfall rapporteras till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Det kommer gå att lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt, antingen via e-tjänsten med hjälp av e-legitimation. Eller via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Rapportera senast två dagar efter anteckning

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas i samband med händelsen ex. transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter anteckningen är gjord. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen