Cisterner

Det finns många olika typer av cisterner. Det finns både villacisterner och gårdscisterner (farmartankar), det finns även lösa behållare. Cisterner kan vara placerade ovan mark eller i marken, utomhus eller inomhus. Det finns regler för installation och kontroll av cisterner som rymmer diesel, eldningsolja eller spillolja och som gäller både företag och privatpersoner.

Installation

I de flesta fall ska du göra en anmälan innan en ny cistern installeras. En anmälan ska lämnas till bygg- och miljöenheten om;

  • oljecisterner i mark som är större än en kubikmeter.
  • installation av oljecisterner utomhus större än en kubikmeter men högst tio kubikmeter.
  • oljecisterner som innehåller mer än 150 liter och är placerade inom ett vattenskyddsområde.

För handläggning av anmälan tar bygg- och miljöenheten ut en avgift. Anmäl i god tid innan du ska installera cisternen.

Om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier krävs oftast tillstånd från Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontroll av cistern

När en cistern har installeras ska en installationskontroll ske innan anordningen tas i bruk första gången. En ny besiktning (revisionskontroll) krävs efter ändring eller reparation av cisternen.

Cisterner som är större än 1 m³ ska kontrolleras regelbundet vart sjätte eller tolfte år beroende på typ av cistern. Inom vattenskyddsområde ska regelbunden kontroll göras vart tredje eller sjätte år om cisternen inte är invallad. På det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet ser du vilket intervall som gäller för din cistern.

Alla kontroller ska utföras av ett ackrediterat företag. Kontrollrapporten ska sparas till dess att cisternen tas ur bruk och kunna visas upp vid förfrågan.

Cisterner som tas ur bruk

Om en cistern ska tas ur bruk så ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att utföra det. Avfallet från saneringen ska omhändertas som farligt avfall. Cisternen bör därefter tas bort helt, är det svårt att ta bort cisternen bör den fyllas med sand för att undvika sättningar. Ta bort påfyllningsrör och avluftningsanordning så att påfyllning inte kan ske av misstag.