Avfall

Företag med mindre mängder avfall och farligt avfall är välkomna att lämna in det till Möjligheternas Hus i Emmaboda. Har ni inte själva möjlighet att köra hit det så står MHABs lastbil till tjänst. Vi har yrkestrafiktillstånd, tillstånd till att köra både vanligt avfall och farligt avfall/farligt gods och har en ADR-utbildad chaufför.

Företag

Företag med mindre mängder avfall och farligt avfall kan lämna in det till Möjligheternas Hus i Emmaboda. Alla företag som besöker återvinningscentralen ska ha ett företagskort. Det går att beställa företagskort på Emmaboda Energi och Miljö AB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni inte själva möjlighet att köra hit det så står MHABs lastbil till tjänst. Vi har yrkestrafiktillstånd, tillstånd till att köra både vanligt avfall och farligt avfall/farligt gods och har en ADR-utbildad chaufför.

Producentansvarsmaterial

Sorterade förpackningar och elektronik tillhörande producentansvaret är kostnadsfritt att lämna in:

  • plast
  • färgat och ofärgat glas
  • metall
  • returpapper
  • wellpapp
  • ljuskällor
  • elektronik.

Mer information om vad som ingår i producentansvaret för förpackningsmaterial kan du se på förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och för elektronik på El-kretsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elektronik som inte tillhör producentansvaret tar vi ut en avgift för. Producentansvarsmaterialet skickas vidare till återvinning. Allt förpackningsmaterial är kostnadsfritt att lämna in om det är sorterat och rent.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat spillolja, oljefilter, oljiga massor, färg, lösningsmedel, sprayburkar (även tomma), kemikalier, batterier, asbest, elektronik och tryckimpregnerat virke.

När avfallet lämnas in får företaget ett inlämningskvitto på det farliga avfall som MHAB tagit emot. Det farliga avfallet hämtas sedan av godkänd entreprenör och skickas till godkända destruktionsanläggningar. Allt farligt avfall debiteras enligt prislista.

Från och med den 1 november år 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Mer information om farligt avfall

Övrigt avfall

Som företag kan du även lämna brännbart avfall, avfall till deponi, träavfall, metallskrot och inert material. Övrigt avfall ska vara sorterat var för sig och debiteras enligt prislista

Osorterat avfall

Är avfallet som lämnas in inte sorterat kommer en sorterings -och hanteringsavgift att debiteras.

Kontakta oss gärna för mer information, sorteringsanvisningar och priser.