Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Lämna information

Här kan du lämna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning, enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Använd e-tjänsten Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrerade anläggningar

Emmaboda Energi och Miljö AB, Industrigatan 5, 36131 Emmaboda. Två (2) st. fastbränslepanna a’ 5 MW respektive 3 MW och tre (3) st. oljeeldade medelstora förbränningsanläggningar 2 st a’ 6 MW vardera och en a’ 3 MW.

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Geijervägen 4a, 36195 Långasjö. Två (2) st. fastbränslepanna a’ 8 MW vardera.

Emmaboda Energi och Miljö AB, Kimramåla 201, 36191 Emmaboda. En (1) st. fastbränslepanna a’ 5 MW och en oljeeldad medelstor förbränningsanläggning a’ 6 MW.

Vida Gransjö AB, Gransjö, 361 94 Eriksmåla. En (1) st. medelstor förbränningsanläggning a’ 7 MW.

Emmaboda Energi och Miljö AB, Vissefjärda, 361 54 Vissefjärda. En (1) st. fastbränslepanna a’ 1,5 MW och en oljeeldad medelstor förbränningsanläggning a’ 2,5 MW.