Livsmedelsföretag

När du vill starta en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos bygg-och miljönämnden senast 14 dagar innan verksamheten startar. Även produktion av dricksvatten är en livsmedelsanläggning som kan kräva registrering om det ska användas av andra än dig själv.

Exempel på livsmedelsanläggningar är: restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, kiosk, kafé, livsmedelstransportering och kök inom vård, skola och omsorg.

Den som vill hitta mer information om livsmedelskontroll och hur lagstiftningen tolkas hos Livsmedelsverket kan läsa mer på Kontrollwiki ‑ Koll på kontrollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändringar ska anmälas

Ändringar i befintlig verksamhet som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt ska anmälas till bygg- och miljöenheten. Vissa lagkrav gäller alla livsmedelsföretag, till exempel personlig hygien, krav på anläggning, produktstyrning och egenkontroll.

Verksamheter som ska godkännas

För så kallade animalieanläggningar, som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar är Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kontrollmyndighet. För att starta en animalieanläggning krävs ett godkännande från Livsmedelsverket.

Verksamheter som varken behöver godkännas eller registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument. Undantaget finns för hönsägg som måste sorteras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Dricksvatten

Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande, måste du registrera anläggningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.