Lotteritillstånd

I Sverige regleras lotteriverksamheten i Spellagen och Spel-förordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri. I Emmaboda kommun är det tekniska kontoret som handlägger tillstånd- och registreringsansökningar för ideella föreningar som vill bedriva lotterier inom Emmaboda kommun.

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

Utöver informationen på denna sida finns det mer information och vägledning samlat i PDF-filen nedan under "Relaterad information".

Vilka kan beviljas en registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I spellagen 6 kap. 2 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Om lottpriset är lägre än 1/4000 prisbasbelopp (2023, 13,125 kronor).
 • När vinsterna bara är varor.
 • När värdet av den högsta vinsten högst är 1/6 prisbasbelopp (2023, 8.750 kronor).
 • Om lotteriet ordnas i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • När lotteriet hålls i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.
 • Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp.

Avgifter & Giltighet

 • Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9§ i lotterilagen: 300 kr.
 • Registreringen gäller upp till 5 år.

Kostnaden för beviljat tillstånd faktureras av kommunen.

Anmälan om start av lotteri

Innan lotteri startas, inom ramen för beviljat tillstånd, ska anmälan och vinstplan presenteras för kontrollanten och godkännas.

Lotteriföreståndare

Föreningen rekommenderas att utse lotteriföreståndare för samma tidsperiod som tillståndet avser. Kommunen godkänner föreståndare och skulle föreningen byta lotteriföreståndare ska detta meddelas till Emmaboda kommun. Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med villkoren för meddelat tillstånd och i enlighet med spellagen.

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på lämpligt sätt kan föreningen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.