Lotteritillstånd

I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteri-förordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri. I Emmaboda kommun är det tekniska kontoret som handlägger tillstånd- och registeringsansökningar för ideella föreningar som vill bedriva lotterier inom Emmaboda kommun.

Registrering

Registrering enligt lotterilagen kostar 300 kronor.
En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen.

Tillstånd

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp. Tillstånd enligt lotterilagen kostar 300 kronor.

Föreningen ska utse en lotteriföreståndare och tillsammans med kommunen utse en kontrollant.

Den 1 januari 2017 trädde lagändringar i kraft som påverkar lotterier på kommunal nivå. I praktiken innebär lagändringen att en förening som anordnar lotteri med
tillstånd enligt 16 § inte får låta någon som är under 18 år delta i lotteriet.
Lotterilagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig för lotteristillstånd är fritidssamordnaren på tekniska kontoret.

Hör av dig till teknikfritid@emmaboda.se med dina frågor och om du vill ansöka om lotteritillstånd.

Ansökan skickas till:
Emmaboda kommun, tekniska kontoret
Box 54
361 21 Emmaboda

Dela sidan på sociala medier

Till toppen