Riktlinjer kring blomlådor

Ett avtal upprättas mellan kommunen och de boende. Kontaktpersonen tecknar avtal med kommunen och är personligen ansvarig för att avtalet följs.

Ansvar

Den sökande ansvarar för:

 • Att anmäla kontaktperson för gatan. Är man kontaktperson och inte är anträffbar måste ersättaren gå att kontakta om det uppstår problem. Om kommunen inte får tag på kontaktpersonen eller dennes ersättare efter påtalad brist, kan kommunen åtgärda bristen på kontaktpersonens bekostnad och fakturera kontaktpersonen i efterhand.
 • Att alla boende längs med gatan ska ställa sig positiva till utplacering av blomlådor. Detta görs genom en namninsamling som bifogas tillsammans med ansökan.
 • Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Blomlådorna byggs efter den ritning kommunen hänvisar till och att reflexerna alltid är rättvända mot trafiken och att de uppfyller kommunens krav (Minst 150x600 millimeter röd/gul).
 • Plantering och skötsel av växter (som inte får vara högre än 30 cm), blomlådan samt att jord som förekommer utanför blomlådan genast avlägsnas så inte trafikfara uppstår.
 • Att sophämtningen ska fungera utan att lådorna behöver flyttas.
 • Sökande ansvarar för skador gentemot tredje part, även i det fall där anspråk för skada framställs direkt till Emmaboda kommun.
 • Att sökande regelbundet kontrollerar och inspekterar att ingen åverkan gjorts på blomlådorna eller asfalten.
 • Att inte trafikfara uppstår och arbetsmiljölagen följs då personer vistas omkring blomlådorna.

Kommunen ansvarar för:

 • Att besluta om tillstånd och märka ut placering av blomlådorna.
 • Att hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning
  eller misskötsel.

Allmänt

Ingen lekplats

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste vi motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.

Ingen parkering

Det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar eller dylikt mellan lådorna eller 10 meter före eller efter dem då detta innebär att sikten kan skymmas alltför mycket och att framkomligheten försvåras för nödvändig trafik. Missbrukas detta kan tillståndet att ha blomlådor på gatan dras in.

Till toppen