Översiktsplan, tidigare planer

Här redovisas tidigare antagna översiktsplaner för Emmaboda kommun. Dessa översiktsplaner gäller inte längre men kan ändå vara intressant läsning för den som kanske vill jämföra med aktuella planer.