Översiktsplan, tidigare planer

Här redovisas tidigare antagna översiktsplaner för Emmaboda kommun. Den tidigare översiktsplanen antogs av Kommun-fullmäktige 2003-05-26.