Bildningsnämnden

Bildningsnämnden (BN) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Nämnden ansvarar för barnomsorg, utbildning och kultur.

Bildningsnämnden ansvarar för:

 • Offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna
  Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie-skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särvuxundervisning.
 • Uppdragsutbildning
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Kvalificerad yrkesutbildning
 • Förskoleverksamhet
 • Fritidshemsverksamhet
 • Fritidsgårdsverksamhet 
 • LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för personer som inte fyllt 20 år.
 • Kultur- och biblioteksverksamhet

Ordförande i bildningsnämnden är Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande är Jenny Rydberg (C) och 2:e vice ordförande är Jan-Olof Jäghagen (S).

Dela sidan på sociala medier

Till toppen