Gruppboenden

I gruppboende för dig med funktionsnedsättning ges stöd och omvårdnad utifrån dina behov.

Du som har en funktionsnedsättning kan vara i behov av ett boende med stöd av personal. I Emmaboda finns gruppboende som består av ett visst antal lägenheter samt en gemensamhetslägenhet, där det finns möjlighet att umgås om du vill.

Hur söker jag gruppboende?

Du begär insatsen enligt Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) med en särskild blankett. Om du ringer till
LSS-handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst.

Till toppen