Kotten, korttidsboende för barn och unga

Händer från en grupp människor

Korttidsboendet och fritidshemmet Kotten tar emot barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritidstillsyn).

Du hittar oss på Esplanaden 8 i Emmaboda. Verksamheten omfattar barn och ungdomar till och med gymnasieskolan. Kotten är också samlingpunkt och träffpunkt för de som har ledsagarservice.

Lokaler

Kotten har stora trivsamma och anpassade lokaler med flera sovrum och aktivtetsrum såsom till exempel ett mörkt sinnesrum, musikrum och en skaparverkstad. Här finns också ett stort matrum och kök.

Var och en som vistas på Kotten har stora möjligheter att utforma sitt rum med exempelvis egna gardiner och sängöverkast. Några har valt att ha med sig privata saker som exempelvis stereo och tavlor.

Utemiljö

Kotten har nära till skog och grönområde och en fin lekplats på tomten, något som ger förutsättningar för både planerade och spontana utevistelser. Detta gäller också närheten till Emmaboda centrum, liksom simhall, biograf och olika lekplatser i närområdet. Vi kan ta del av det som händer i bygden och det som erbjuds som exempelvis marknad, bio, konserter och teater.

Öppettider

  • fredag-söndag, jämna helger
  • mitt i veckan efter beslut
  • öppet vid skolloven
  • öppet hela sommaren utom vecka 29 och 30