Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak och tobaksfria nikotinprodukter måste ett tillstånd först beviljas av kommun.

Ansökan om tillstånd för försäljning görs via vår e-tjänst på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gällande tobakslag på Sveriges Riksdags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter på Sveriges Riksdags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Försäljning av cigaretter och andra tobaksprodukter är tillståndspliktigt.
  • Den som avser att sälja tobaksprodukter måste först ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Tillståndsenheten prövar lämpligheten hos bolaget som söker och de personer som bedöms ha inflytande i verksamheten.
  • Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska i förväg anmälas till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas.
  • Försäljning av tobaksfri nikotinprodukt ska i förväg anmälas till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas.
  • Försäljningen ska genomföras ansvarsfullt. Tydliga dekaler om åldersgräns ska finnas i butiken och en utarbetad egenkontroll ska finnas som stöd till försäljningen.
  • Inköp av tobaksvaror ska ske från godkänd partihandlare med tillstånd. Produkterna ska noggrant kontrolleras att de är har korrekt märkning och varningstext.
  • Kommunen och polisen genomför regelbundet tillsyn av all försäljning av tobak inom kommunen.
  • Kontrollsköp sker för att se om ålderkontroller tillämpas.