Databoden

På Databoden arbetar vi med olika kontorsgöromål.

På databoden arbetar vi med två delar, produktionsdelen och informationsdelen.
Vi gör tidningen Surret samt bakböcker.

Produktionsdelen

Vi gör visitkort, meddelandeblad, broschyrer, matkuponger. Vi sköter även en matchtavla och matchblad åt en idrottsförening.

Informationsdelen

Inom informationsdelen översätter vi texter till bilder vilka man kan ha som hjälpmedel.

Databoden gör även, i begränsad omfattning, administrativa uppgifter åt olika uppdragsgivare.

Adress; Nygatan 10 A
Telefon: 010-353 14 53, 010-353 14 54