Individuellt anpassad sysselsättning

Aktiviteter och träning utanför ordinarie verksamhet

Inom individuellt anpassad sysselsättning erbjuder vi aktivitet och träning
utanför ordinarie verksamhet. Möjligheternas hus har avtal med kommunen och
erbjuder ett antal platser.