Kontaktperson

En kontaktperson kan i ett samarbete med dig öka dina möjligheter att själv styra och påverka ditt eget liv.

Vad kan en kontaktperson bistå med?

I ett samarbete med dig försöka öka dina möjligheter att uppnå samma
levnadsförhållanden som övriga medborgare.

Att stödet utformas till dig så att du, utifrån dina möjligheter samt
förutsättningar och gemensamma överenskommelser, gör så mycket som möjligt själv för att behålla, återfå och eventuellt utveckla dina förmågor.

Bryta isolering, social kontakt (ex. promenad, social gemenskap)

Informera dig om dina rättigheter och tillsammans med dig bevaka att få
dessa rättigheter tillgodosedda.

Stödja dig i din bostad med exempelvis, inköp samt bostadens skötsel.

Bistå dig med individuellt anpassade lösningar, exempelvis sysselsättning.