Boendestöd

Boendestöd riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som medför att du behöver stöd i ditt vardagsliv.

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som ges i ditt hem och i din
närmiljö. Stödet bygger på din delaktighet och medverkan.

Boendestöd kan exempelvis vara

 • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta
  goda rutiner för detta.
 • Stöd att bryta ensamhet och att ges möjlighet till social samvaro.
 • Stöd i kontakter med olika myndigheter.
 • Stöd för kultur- och fritidsaktiviteter i närmiljön.
 • Motivationsstöd
 • Trygghetsskapande insatser.
 • Målet är att förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så
  att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Hur får du boendestöd?

Du ansöker om boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen) på en särskild blankett. Om
du ringer till handläggaren så får du en blankett hemskickad. Du kan också använda e-tjänst

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget för dig.