Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrin är till för dig med psykiska funktionshinder och som önskar stöd i vardagslivet.

Du har rätt att ansöka om insatser och få din framställan prövad enligt Socialtjänstlagen ( SoL).
Personalen inom socialpsykiatrin fungerar som kontaktpersoner för de personer som får vårt stöd. Kontaktpersonen arbetar tillsammans med dig och på ditt uppdrag.

Det är endast du själv eller någon annan som företräder dig (exempelvis god
man eller förvaltare) som kan ansöka om insatser. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt.